Us Heit en Us Mem

De Friezen zijn een trots volk. Trots op hun gebruiken, hun taal, hun prachtige provincie en hun afkomst. Als u binnenkort op vakantie in Friesland bent en u wilt nader kennismaken met de stamouders van de moderne Fries, neem dan eens een kijkje in Leeuwarden. Hier staan standbeelden van de vader en moeder van alle Friezen.

Beeld van Us Heit

Ruim 35 jaar was Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-1620) stadhouder van Friesland. Hij was zeer geliefd bij de Friezen vanwege zijn voortdurende strijd voor de belangen van Friesland bij de machthebbers in Holland. Ook was hij zeer succesvol in zijn strijd tegen de Spaanse overheersers en wist hij zelfs met zijn legers de stad Groningen te ontzetten. Hij werd liefkozend ‘’Us Heit’’ genoemd. Dat is Fries voor ‘’onze vader’’.

Willem-Lodewijk is begraven in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Al aan het eind van de 19e eeuw waren er plannen voor een standbeeld ter ere van Us Heit. Koningin Wilhelmina gaf uiteindelijk opdracht voor het maken van een bronzen beeld, dat in 1906 onthuld werd. Op het Hofplein in Leeuwarden kunt u het beeld van de vader van de Friezen bewonderen.

Beeld van Us Mem

Dat de Friezen niet alleen hun oervader willen eren is wel duidelijk als u het beeld van Us Mem (Fries voor onze moeder) aan de Harlingersingel in Leeuwarden ziet staan. Het is is een bronzen beeld van van de ideale Friese stamboekkoe.

Het beeld werd in 1954 onthuld en er is nog een tijd discussie geweest of de koe als kunst mocht worden beschouwd. Het was ook in die tijd dat het beeld de bijnaam ‘’Us Mem’’ kreeg, als tegenhanger van Us Heit. Inmiddels zijn alle Friezen maar wat trots op de prachtige koe.