Terpen in Friesland

Het gebied dat we tegenwoordig Friesland noemen, bestond tot het jaar 1200 voor een groot deel uit moerassen en kwelders. Het gebied stond voor een groot deel in open verbinding met de zee. De bewoners leefden in die tijd vooral van de jacht en de visserij. Regelmatig overstroomde het gebied waar zij woonden en om zich min of meer te beschermen tegen het water werden kunstmatige heuvels opgeworpen.

Dorpen op een heuvel

In Friesland ontstonden in die tijd duizenden heuvels, ook wel terpen genoemd. Terp is eigenlijk een oudfries woord voor dorp. De terpen werden in de loop van de tijd steeds groter gebouwd, zodat er kerken en zelfs hele dorpjes op gebouwd konden worden. Van veel dorpen in Friesland is nog goed te zien dat ze zijn ontstaan op een terp. Op dit moment zijn er nog zo’n 1000 terpen in het Friese landschap te herkennen.

Hoogste terp van Friesland

In Hogebeintum, een dorpje met 90 inwoners in de gemeente Ferwerderadeel, ligt de hoogste terp van Friesland. De term van Hogebeintum werd als bewoond in het jaar 600 voor Christus. In de 9e eeuw was er al sprake van een klein dorpje op de terp met de naam Bintheim. Vanaf de 15e eeuw staat het dorp bekend als Hogebeintum. In die tijd had het dorp een oppervlakte van bijna 10 hectare De omvang van het dorp is afgenomen toen de terp van Hogebeintum voor een deel is afgegraven aan het eind van de 19e eeuw. De grond bleek namelijk zeer vruchtbaar en was om die reden zeer gewild.

De terp van Hogebeintum ligt 8,5 meter boven NAP. De terp is waarschijnlijk door bodemdaling van de grond in hoogte gedaald en zou wel eens bijna 10 meter geweest kunnen zijn. Bent u binnenkort op vakantie in Friesland? Neem dan zeker even een kijkje. Onder aan de terp is een bezoekerscentrum. Hier zijn toegangskaarten verkrijgbaar voor de rondleidingen naar de 12de eeuwse kerk van Hogebeintum. Er is ook een gezellig café-restaurant. Vanuit het terras heeft u een heerlijk uitzicht over het Friese landschap.