Staten en stinzen in Friesland

De voormalige burchten en landhuizen in de provincie Friesland staan bekend onder de naam stins of state. Van oorsprong waren de stinzen verdedigbare torens op een kunstmatige verhoging of op een terrein met een gracht eromheen.

Het Friese woord stins betekent steenhuis. Kostbare stenen werden in de vroege middeleeuwen alleen gebruikt door de rijke elite. In het begin werden de stenen alleen gebruikt voor de bouw van de wachttoren die naast de houten ‘’state’’ stond. Later werden ook de woonhuizen bij de toren van steen gebouwd. Ooit stonden er in Friesland honderden stinsen. De meeste zijn in de 19e eeuw afgebroken toen het te duur was om ze te onderhouden.

Torenstins van Veenwouden

Als u op vakantie in Friesland bent, kunt u nog zo’n 40 stinzen bekijken, maar is nog slechts een Middeleeuwse torenstins bewaard gebleven: deze staat in Veenwouden. Deze Schierstins werd rond 1300 gebouwd en is van dinsdag tot en met zondag in de middaguren geopend voor publiek.
Meer informatie: www.schierstins.nl 

Bij veel stinsen liggen fraaie kruidentuinen. In de gevallen waarin zo'n tuin al uit de 16e of 17e eeuw dateert, spreekt men wel van een stinsentuin. Op de rijke gronden van de oude stateterreinen groeien vaak heel bijzondere planten, die in het voorjaar uitbundig bloeien.