Melk uit Friesland

Aan het eind van de 19e eeuw bundelen boeren in heel Nederland op verschillende plekken hun krachten en beginnen een plaatselijke zuivelfabriek. Op die manier zorgen de boeren ervoor dat ze goede prijsafspraken kunnen maken met hun afnemers en dat met voor die tijd moderne koelingstechnieken de melk beter bewaard kon worden.

In de loop van de 20e eeuw gaan groot aantal lokale coöperaties fuseren tot grotere, landelijke verenigingen. Bekende namen zijn DOMO in Groningen en Drenthe, Coberco in Gelderland en Overijssel en Melkunie in de randstad. Ook in Friesland ontstaan coöperaties zoals Friesland Foods en Campina. De coöperaties worden nog groter als Campina samengaat met Melkunie onder de naam Campina Melkunie. In 2007 fuseren Friesland Foods en Campina Melkunie samen tot een enorme zuivelonderneming: FrieslandCampina.

Op vakantie in Friesland

Als u op vakantie in Friesland bent, komt u in het land prachtige oude boerderijen tegen. Een aantal van de boerderijen uit de 19e eeuw zijn nog steeds verbonden aan FrieslandCampina. En net als hun voorouders voelen de boeren zich ook nu nog nauw verbonden met de provincie Friesland en staan ze midden in de samenleving. Ze zijn trots op de naam Friesland in de bedrijfsnaam die staat voor groene weiden, blauwe luchten, zijn meren en – uiteraard – zijn Friese stamboekvee.

Film over melk

Bij de fusie van Friesland Foods den Campina Melkunie maakt het bedrijf een bedrijfsfilm voor de medewerkers die over de ‘’magie van moeder natuur’’ ging. Er werd zo goed op gereageerd dat FrieslandCampinga besloot om er een consumentenversie van te maken. De beelden én de boodschap zijn prachtig: je waant je in een Fries weiland waar koeien dag en nacht bezig zijn de beste melk te produceren