Het Friese landschap

Een van de eerste dingen die in je opkomen als je denkt aan een vakantie in Friesland, is het Friese landschap. Beelden van blauwe luchten, witte wolkjes, uitgestrekte meren en zwart-witte koeien in een grasveld komen direct bij je op als je aan Friesland denkt.

Toch is Friesland meer dan dat. Het Friese landschap bestaat uit maar liefst negen verschillende landschapstypen. Dit zijn het Waddengebied, de Zuidoosthoek, het Terpengebied van Oostergo, Westergo, Het Lage Midden, de Veenpolders, Gaasterland, de Noordelijke Wouden en de bedijkingslandschappen bij De Marne, Het Bildt, Nieuwlanden en Lauwerszee.

De verschillende landschappen van Friesland bieden genoeg mogelijkheden voor recreatie. Het is zowel het land van waterwegen, meren en kanalen, als het land van oude dorpen, bossen en uitgestrekte weilanden. Friesland is een populaire bestemming voor fietsers, wandelaars en zeilers.

Ook de Friezen zelf houden van hun landschap

De Leeuwarder Courant heeft samen met de Friese milieufederatie een onderzoek gehouden onder de Friezen om te achterhalen hoe belangrijk ze de natuur in hun provincie vinden. Van de ruim 3000 ondervraagden bleek dat het overgrote deel het belang van de natuur heel groot achten. Niet alleen planten en dieren moeten er een veilige haven vinden, er moet ook ruimte zijn voor de mensen om te wandelen, te genieten en te beleven.

Komt u binnenkort ook (weer) eens genieten van het Friese landschap? Kies dan voor een vakantiehuis in Friesland van vakantiefriesland.com