Held van Friesland

Grote Pier is de held van Friesland. Hij leefde van 1580 tot 1620 en was een breedgeschouderde man van 2 meter en 13 centimeter lang en had een grote, zwarte baard. Hij kon een paard van 500 kilo op zijn schouders nemen en tussen duim en wijsvinger kon hij munten ombuigen.

Grote Pier is geboren in het Friese dorpje Kimswerd. Pier was een hardwerkende boer en vader van twee kinderen. In het begin van de 16e eeuw werd Friesland aangevallen door de graven van Holland en in het jaar 1515 kwamen huurlingen naar het dorp van Grote Pier en brandden het helemaal plat. Ook zijn boerderij ging verloren en bij de brand kwamen zijn vrouw en zoon om. Grote Pier was nu alles kwijt en hij schreeuwde om wraak. Hij verzamelde een leger van Friese boeren om zich heen en onder leiding van Grote Pier voeren ze als piraten op de Zuiderzee om daar Hollandse schepen en steden te plunderen.

Grootste zwaard van Friesland

Grote Pier had een zwaard dat net zo lang was als hij zelf en volgens de overlevering kon hij daarmee met een slag meerdere vijanden doden. Grote Pier een meedogenloze piraat. Als hij en zijn mannen een schip hadden geënterd moest de doodsbange bemanning een Friese zin uitspreken: ‘’Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries’’. Dit betekent: Boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is geen oprechte/echte Fries. Wie de zin niet kon uitspreken werd zonder pardon door Pier overboord gezet.

Ben jij binnenkort op vakantie in een vakantiehuis in Friesland? Een replica van dit zwaard is te zien in het Fries Museum in Leeuwarden. Een standbeeld van Grote Pier staat in zijn geboortedorp Kimswerd.