Google in het Fries

Google Translate is de online vertaaldienst van Google. Via Google Translate kunt u online de vertaling opzoeken van meer dan 80 wereldtalen. In september 2015 vond Anne Dykstra, initiatiefnemer van de Friese Google Translate Week dat het ook tijd werd voor de Friese taal in de software van de zoekmachine. Een groot aantal vrijwilligers zijn aan de slag gegaan met het vertalen van het Engels naar de Friese taal. Begin oktober waren er al ruim een half miljoen Friese woorden en uitdrukkingen beschikbaar. Google heeft verrast gereageerd hoe snel er zoveel vertalingen beschikbaar zijn en heeft beloofd deze zo snel mogelijk online te zetten.

Tweede taal van Nederland


Het Fries ontstond in de vroege Middeleeuwen. Toen kreeg het vorm als afzonderlijke taal en begon het zich te onderscheiden van andere verwante Germaanse dialecten, als bijvoorbeeld het Oud-Engels. In Friesland wordt volop Fries gesproken. Maar liefst 74% van de bevolking spreekt Fries en 94% kan het Fries verstaan. Meer dan de helft van de Friezen spreekt dagelijks de Friese taal. spreken. Het Fries is officieel erkend als tweede rijkstaal van Nederland. Het Fries is net als het Nederlands, Duits en Engels een Germaanse taal. Het Fries staat dicht bij het Engels. Zo is het Friese woord voor regen: Rein. En zoet is in de Friese taal Sweet.

Wilt u bij uw volgende vakantie in Friesland ook een woordje Fries meepraten en wilt u niet wachten op Google Translate? Leer dan Frysk met 'Wat wurd it?'. Met deze gratis app voor uw smartphone kunt u digitale berichten in het Fries schrijven.